Corona virus

Met u zijn we getroffen door een virus dat de wereld op zijn kop zet.
Natuurlijk staat een ieders gezondheid voorop en daarom hopen we dat u persoonlijk en wie u dierbaar zijn verstoken blijven van ernstige gevolgen van dit virus.

Met nadrukkelijke aandacht voor de gezondheid van onze medewerkers nemen wij alle denkbare maatregelen om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen borgen.
Ook volgen onze chauffeurs de (waar van toepassing) door u aangeven protocollen op om in gezamenlijk deze situatie het hoofd te bieden.

Als het mogelijk zorgt voor aanpassingen in levermomenten en dergelijke dan vragen we uw begrip daarvoor.

Waar het u ook zakelijk raakt wensen we u veel sterkte